ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ TAPITOKATHARISTIRIA365.GR

Η πρόσβαση στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (στο εξής αναφερόμενο ως «δικτυακός τόπος») των Tapitokatharistiria365.gr καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως «χρήστη») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τα Tapitokatharistiria365.gr μπορούν να τροποποιήσουν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από τον χρήστη από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο μετά από την ενημέρωση του. Τα Tapitokatharistiria365.gr προτείνουν να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο δικτυακό τόπο (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και ο ίδιος ο δικτυακός τόπος προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή των Tapitokatharistiria365.gr.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, χρήση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς προσωπικούς ή και εκμετάλευσης (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από τα Tapitokatharistiria365.gr.

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα tapitokatharistiria365.gr αποτελούν ιδιοκτησία της και κάθε είδους χρήση ηλεκτρονική ή έντυπη απαγορεύεται αυστηρά, εκτός αν έχετε λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από τα tapitokatharistiria365.gr. Καμία αναφορά στο δικτυακό τόπο δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων στον χρήστη όσον αφορά τα παραπάνω.

  1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Τα Tapitokatharistiria365.gr. διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, να αναστέλλουν και / ή να διακόπτουν οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του δικτυακού τόπου, να αναβαθμίζουν ή να διορθώνουν τις πληροφορίες που διατίθενται στο δικτυακό τόπο, ή να προβαίνουν σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα Tapitokatharistiria365.gr. δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του δικτυακού τόπου ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, τα Tapitokatharistiria365.gr. καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα.

Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, τα Tapitokatharistiria365.gr δεν είναι σε θέση να παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus και antispyware προγράμματα).

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κατά τη στιγμή της εισόδου ή εγγραφής σας στο δικτυακό τόπο Tapitokatharistiria365.gr, ενδέχεται τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για να σας αποσταλούν περιστασιακά ειδοποιήσεις σημαντικών τροποποιήσεων οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, με νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται καθώς επίσης και ειδικές προσφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς.

Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, μπορείτε να το αρνηθείτε, δηλώνοντας το, επικοινωνώντας με τα tapitokatharistiria365.gr.

Τα Tapitokatharistiria365.gr χρησιμοποιούν τα εφικτός δυνατά προγραμματιστικά μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα και που έχουν συλλεχθεί από το δικτυακό τόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εντούτοις, τα Tapitokatharistiria365.gr δεν πραγματοποιούν αμιγώς ηλεκτρονικό έλεγχο των λειτουργιών  του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται.

10.3 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Τα Tapitokatharistiria365.gr διατηρούν το δικαίωμά τους να τροποποιήσουν τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου τους έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν μελλοντικές διατάξεις της νομοθεσίας ή με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία δυνάμει του Π.Δ.150/2001 πρόκειται να ξεκαθαρίσει τις απαιτήσεις που θέτει το παραπάνω προεδρικό διάταγμα όσον αφορά στην πιστοποίηση της ύπαρξης μιας συσκευής δημιουργίας ασφαλούς και αξιόπιστης υπογραφής.

11 ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου των Tapitokatharistiria365.gr εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ του χρήστη και τωνTapitokatharistiria365.gr